Usluge

FIZIČKA ZAŠTITA

TEHNIČKA ZAŠTITA

Intervencije nad priključenim alarmnim sustavima

Svi priključeni alarmni sustavi elektronski se prate u našem centralnom dojavnom sustavu, te na svako aktiviranje alarma odgovaramo slanjem dežurne interventne ekipe na mjesto događaja. Nakon uviđaja proširuje se osiguranje čuvanog objekta, uz prijavak dežurnom kontroloru, a prema zahtjevu i potrebi se kontaktiraju korisnik usluge i policija.

Interventna ekipe omogućavaju intervencije od 0-24, tako da je u svakom trenutku osigurano pravovremeno djelovanje u slučaju aktiviranja alarma.

Svi priključeni alarmni sustavi elektronski se prate u našem centralnom dojavnom sustavu, te na svako aktiviranje alarma odgovaramo slanjem dežurne interventne ekipe na mjesto događaja. Nakon uviđaja proširuje se osiguranje čuvanog objekta, uz prijavak dežurnom kontroloru, a prema zahtjevu i potrebi se kontaktiraju korisnik usluge i policija.

Interventna ekipe omogućavaju intervencije od 0-24, tako da je u svakom trenutku osigurano pravovremeno djelovanje u slučaju aktiviranja alarma.